انتخاب زبان

English (United Kingdom)Persian(Iran)

منوی اصلی

فروش سوئیچ سیسکو | فروش روتر سیسکو | فروش فایروال سیسکو

شرکت رایان اندیشان فراز ارائه دهنده انواع تجهیزات سیسکو شامل

سوئیچ سیسکو ، روتر سیسکو ، فایروال سیسکو ، IP Phone سیسکو ، ماژول سیسکو

Cisco Routers Cisco Switches Cisco Firewalls Security Cisco IP Phone VOIP

Cisco Router 800 Series

Cisco Router 1800 Series

Cisco Router 1900 Series

Cisco Router 2800 Series

Cisco Router 2900 Series

Cisco Switch Catalyst 2960

Cisco Switch Catalyst 3560

Cisco Switch Catalyst 3750

Cisco Switch Catalyst 4500

Cisco Switch Catalyst 6500

Cisco ASA 5500 Series

Cisco 7900 IP Phone

       
Cisco Wireless AP Cisco Modules & Cards Cisco Optics Modules Cisco Memory & Flash

1520 Mesh Access Point

Cisco 1410 Series Bridge

1310 Access Point Bridge

1250 Series Access Point

1240 Series Access Point

Router HWIC WAN Card

Router WIC WAN Card

VIC VIC2 VIC3 Voice Card

Router VWIC2 VWIC3 Card

NM NME EM Network Module

Cisco GBIC Module

Cisco SFP GLC Module

Cisco XFP Module

Cisco XENPAK Module

Cisco X2 Module

1800 2800 3800 Router

       

 

 

تلفن

تماس با رایان اندیشان فراز

ایمیل رایان اندیشان فراز

سیسکو-داخلی