انتخاب زبان

English (United Kingdom)Persian(Iran)

منوی اصلی

دپارتمان دانش بنیان
تجاری سازی پژوهش و تحقیقات
با توجه به اهمیت تجاری سازی یافته های پژوهشی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و تولید ثروت از این یافته ها و تکمیل چرخه دانش تا دستیابی به محصولات رقابت پذیر و قابل عرضه در بازارهای هدف و در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، این شرکت می کوشد تا در حد توان خود با حمایت مادی و معنوی از طرح ها و پژوهش هایی که توسط دانش آموختگان ممتاز و کوشا ارائه گردیده است ضمن انجام رسالت خود به بالندگی صنعت کشور نیز کمک نماید.

اطلاعات بیشتر...
جذب و تبدیل ایده ها به محصول
رایان اندیشان فراز با جذب و تبدیل ایده ها و ابتکارات و نوآوری ها به تولید و مشاغل پایدار و هم افزایی علم و ثروت و تجاری سازی تحقیق و اختراع و ابتکار و توانمند سازی دانش آموختگان به منظور ورود به فضای کسب و کار و حمایت و هدایت و سمت دهی به نوآوری ها در جهت تولید فن آوری های برتر، گام در مسیر اعتلا نام ایران اسلامی و سربلندی ایرانیان بر می دارد. رویکرد مصرفی کشور در بسیاری زمینه ها در سال های اخیر موجبات رشد محدود و یا متوقف شدن بسیاری از گروه های تولیدی و صنعتی نوپا و بومی را فراهم آورده است. خوشبختانه جهت گیری های مناسب دولت در توجه به تحقیقات داخلی و بومی سازی دانش و نیز مشارکت در سرمایه گذاری ها زمینه مناسبی را جهت پیاده سازی تفکرات و ایده ها فراهم آورده است.

اطلاعات بیشتر...